14
Jan

Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Получени са въпроси във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на защитно противопожарно облекло и лични предпазни средства”.  
С настоящото публикуваме въпросите и отговорите.

Съобщение към поръчка: