ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ТОЙ И КОНСТРУКТОР

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД  ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЕН И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, ТОЙ И КОНСТРУКТОР

ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Изготвя задания за проектиране и строителство. Определя прогнозна цена за възлагане на външни изпълнители  на дейности по проектиране и изпълнение на СМР.

⦁ Води кореспонденция, изготвя протоколи, документация и чертежи свързани с разширение, реконструкция, развитие и цялостната дейност на дирекцията / отдела.

⦁ Участва в технически и експертни съвети, в процедури по оценка, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти.

⦁ Участва в състава на комисии за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

⦁ Координира   проектирането   и   междинните    плащания.   Съгласува подизпълнители, доставчици, строителни продукти, мостри, еталони.

⦁ Участва в откриване на строителната площадка.

⦁ Контролира изпълнението на проектните решения и техническите спецификации във връзка с установяването на количества и цени.

⦁ Отговаря за спазването на икономическите показатели съгласно договора, спазване на инженерните нормативи, договорените срокове и изискванията за безопасност.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше, магистър - строителен инженер, специалност „Конструкции“.

⦁ Професионален опит в областта на проектирането и строителството - минимум 3 години.

⦁ Умение за работа с MS Office (Word, Excel).

⦁ Познания в областта на нормативните актове и умения за прилагане на строителната практика, като технология и планиране на процеса.

⦁ Опит в проучването, проектирането, изпълнението и предаването на строителни обекти.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

⦁ Възможност за работа в сменен режим (с почасово отчитане на работното време).

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 26.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.