20
May

До всички заинтересовани лица

20/05/2020

Срокът за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на стъклени прегради на гишетата с многофункционално предназначение в блок I и блок III в Т2“, се удължава до 27.05.2020г.