03
Apr

До всички заинтересовани лица

Срокът за подаване на оферти за изпълненеие на поръчка с предмет : "Изработка, доставка и монтаж на скъклени прегради на гишетата с многофункционално предназначение в блок I и блок III вТ2" се удължава до 16.04.2020г.