24
Feb

Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София

24/02/2020

ID 9096573

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 09.03.2020 г.

Отваряне на оферти – от 14.00 ч. на 10.03.2020 г., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.