17
Dec

Сключен договор

17/12/2019

00533-2015-0027

Сключен договор в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

Съобщение към поръчка: