26
Nov

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

26/11/2019

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 6 бр. вертикални топловъздушни завеси за изходи от 1 до 6 страна „Въздух“ и 1 бр. хоризонтална топловъздушна завеса за салон заминаване страна „Земя“ на Терминал 1“ се удължава до 13.12.2019 г.