26
Nov

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

26/11/2019

Срокът за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Подмяна на настилката в три автоматични кръгли врати и поставяне на входни изтривалки на Терминал 2 на Летище София“ се удължава до 20.12.2019г.