02
Oct

Заповед за класиране по търг

Заповед за класиране по търг за предоставяне под наем на Две реално обособени зони за монтиране на масажни кресла в Терминал 1, обявен със З-691/21.08.2019 г.

Заповед