01
Oct

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

01/10/2019

Срокът за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Подмяна на настилката в три автоматични кръгли врати и поставяне на входни изтривалки на Терминал 2 на Летище София“ се удължава до 04.10.2019 г.