30
Sep

Заповед за класиране по търг

Заповед за класиране по търг за предоставяне под наем на Офис за възстановяване на ДДС №1D35, обявен със З-690/21.08.2019 г.