18
Sep

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

18/09/2019

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

 “ Абонаментно обслужване на въздушен електропровод “Луна” 20 kV и мачтов трафопост 400 кVA”