17
Sep

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

00533-2019-0020

На 20.09.2019 г. от 15:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

 

Съобщение към поръчка: