12
Sep

Сключен договор за обществена поръчка

12/09/2019

Съобщение

Сключен договор за обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище"

 

Съобщение към поръчка: