04
Sep

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

04/09/2019

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

 Подмяна на настилка в три автоматични кръгли врати и поставяне на входни изтривалки на Терминал 2 на Летище София”