02
Sep

Публикувани протоколи по обществена поръчка

02/09/2019

Публикувани Протокол № 1/20.08.2019 г.  и Протокол № 2/29.08.2019 г.  от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго, монтирани на транспортните входове на летище София“.

Съобщение към поръчка: