27
Aug

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

 

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 30.09.2019 г.

Отваряне на офертите: от 14:00 часа на 01.10.2019 г.

Съобщение към поръчка: