26
Aug

Съобщение за удължаване на срока за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни и ремонтни работи на пасарелката на изход Д1, вътрешни линии на ниво 0.00, Терминал 2 на летище София"

Срокът за подаване на офетрти за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Строително-монтажни и ремонтни работи на пасарелката на изход Д1, вътрешни линии на ниво 0.00, Терминал 2 на летище София" се удължава до 19.09.2019г.