07
Aug

Прототокол № 2 от работата на комисия за обществена поръчка

07/08/2019

Прототокол № 2 от работата на комисия за обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за поддръжка на багажните системи на Терминал 1 и Терминал 2 на Летище София”

Съобщение към поръчка: