01
Aug

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПРЕГРАДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

01/08/2019

ID 9090959

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител обявява, че открива обществена поръчка (Събиране на оферти с обява) с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго, монтирани на транспортните входове на летище София“

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 13.08.2019 г.

Отваряне на офертите: от 14.00 часа на 14.08.2019 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.