20
Jun

Заповед за класиране по търг

 „ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ  по Търг за предоставяне под наем на Магазин за пътнически аксесоари, маркови облекла и кожени изделия № 0В20, Терминал 2, Летище София, обявен със Заповед №З-369/10.05.2019 г.“

 Заповед