09
May

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

За представяне на оферта за поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за система за пожароизвестяване и ръчни пожарогасителни системи инсталирани на територията хотелски комплекс „Космос“, к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна“