23
Apr

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

23/04/2019

Срокът за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Строително – ремонтни работи на част от фасадата на ниво 0.00,  Терминал 2 на Летище София“, се удължава до 15.05.2019 г.