11
Apr

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

11/04/2019

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет:

„Абонаментно обслужване на дизел агрегати и устройства за автоматично включване на резервата (АВР),

инсталирани на територията на „Летище София” ЕАД ” се удължава до 25.04.2019 г.