05
Apr

Заповед за класиране

Заповед - приложение към обява от 19 февруари 2019 г. – Покана за участие в търг Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на Магазин №0А29,  по Заповед № З-142 от 13.02.2019 г.