08
Apr

Заповед за класиране

Заповед приложение към обява от 27 февруари 2019 г. – Покана за участие в търг Търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на помещение с реф. № РА07 и предназначение на ползване „Офис за рент-а-кар услуги“,  по Заповед № З-176 от 22.02.2019 г.