09
Apr

Рекламни пликове 2019

09/04/2019

„Летище София“ ЕАД, на основание чл. 290 от Търговския закон, отправя покана до всички заинтересовани лица за участие в избора на изпълнител на частна поръчка с предмет: „Изработка и доставка на полиетиленови фирмени рекламни торбички и пликове, необходими за поставяне на стоки, закупени от магазините на „Летище София” ЕАД“.  

 Срок за подаване на оферти – 23.04.2019 г. /17:00 часа/  

 Отваряне на офертите – 24.04.2019 г. от 14:00 часа