02
Apr

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Срокът за подаване на оферти за изпълнение на поръчка с предмет: „Строително-ремонтни работи на част от фасадата на ниво 0.00, Терминал 2 на Летище София“ се удължава до 15.04.2019 г.