29
Mar

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИРМИ

29/03/2019

Покана за представяне на оферти за възлагане на поръчка с предмет: "Строително-монтажни и ремонтни работи на пасарелката на Изход Д1, вътрешни линии на ниво 0.00, терминал 2 на Летище София"