ЕКСПЕРТ МПЛ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

 

ЕКСПЕРТ“ В ОТДЕЛ „ПОКУПКИ, МАРКЕТИНГ И ТОИ“ В ДИРЕКЦИЯ „МАРКЕТИНГ, ПОКУПКИ И ЛОГИСТИКА” КЪМ „ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” ЕАД

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Следи и проучва пазара на стоки в областта на безмитната и вътрешнообщностна търговия;
 • Познава всички стокови групи от цялата номенклатура, като се специализира в една от тях, за развитието на която отговаря;
 • Изготвя анализи за резултатите от дейността за стоковата група, за която отговаря, и съответните доставчици;
 • Участва в договарянето на стоки за безмитна и вътрешнообщностна търговия  и предлага включването на нови и отпадането на стоки от асортимента;
 • Поддържа връзка и води кореспонденция с деловите  партньори за стоковата група, за която отговаря;
 • Следи и изготвя всички необходими документи за извършване на плащания към доставчиците в договорените срокове;
 • Подготвя поръчки на стоки от стоковата група, за която отговаря, и следи за своевременната доставка, съобразно графика на доставките; 
 • Следи за коректната доставка на заявените стоки и подготвя документация за навременното предявяване на рекламации към доставчиците;
 • Предлага промени в ценовата политика на стоковата група, за която отговаря, на базата на изготвени анализи.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование - Висше икономическо;
 • Владеене и ползване на чужди езици - да владее писмено и говоримо английски език (напреднало ниво и по възможност втори чужд език);
 • Професионална практика в областта на търговското договаряне се счита за предимство;
 • Комуникативни умения при осъществяване на вътрешните и външните връзки контакти;

Компютърна грамотност – MICROSOFT OFFICE, както и други специализирани софтуерни продукти (напреднало ниво);

 • Способност за взимане на решения, оперативност, организираност, инициативност, отговорност, изпълнителност, умения за работа в екип.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:    

 • Възможност за работа в солидна компания и работа в екип от професионалисти при много добри условия;
 • Много добро възнаграждение, включително допълнителни придобивки;
 • Отлична  възможност за професионално развитие.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 12.04.2019 г. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.