25
Feb

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

25/02/2019

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на оферти за възлагане на Обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на площадков водопровод за обект: Разтоварище за керосин на ЛС в УПИ I-10, кв.16, поземлен имот № 15-531047-31.10.2016г., идентификатор 07106.1401.10, с. Бусманци, район Искър“ се удължава до 01.03.2019 г.