18
Feb

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

18/02/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Закупуване и подмяна на модул за синхронизация и обновяване на сървърите на радиокомуникационна система TETRANODE”

Нов срок за подаване на оферти – 22.02.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 11:00 часа на 25.02.2019 г. в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал -1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: