18
Feb

Публикувани протоколи по обществена поръчка

18/02/2019

Публикувани Протокол № 1/15.01.2019 г., Протокол  № 2/29.01.2019 г. и Протокол № 3/11.02.2019 г. от работата на комисията по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

Съобщение към поръчка: