07
Feb

Покана за събиране на оферти

07/02/2019

"Летище София" ЕАД отправя покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на анализ на състоянието на асфалтобеновата настилка на ПИК в зоните на праг 09 и праг 27 за извършване на текущ ремонт"