15
Jan

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

15/01/2019

Публикувани Протокол № 1/11.12.2018 г., Протокол № 2/03.01.2019 г. и Протокол № 3/10.01.2019 г. от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

Съобщение към поръчка: