09
Jan

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

„Летище София” ЕАД в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, е открил обществена поръчка (събиране на оферти с обява) с предмет„Абонаментно обслужване и техническа поддръжка на системата за видеоконтрол, инсталирана на летище София”.

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти, както следва:

 

Срок за подаване на оферти: до 17.00 часа на 14.01.2019 г.

 

Отваряне на офертите: от 10.00 часа на 15.01.2019 г.  в Заседателната зала на „Летище София” ЕАД, гр. София, Аерогара София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1 „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

 

Съобщение към поръчка: