03
Jan

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка

03/01/2019

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет ,,Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище”

Нов срок за подаване на оферти – 07.01.2019 г. /17:00/

Отваряне на офертите – от 14:00 часа на 08.01.2019 г. в Заседателната зала на Летище София ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, Административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: