18
Dec

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП

18/12/2018

Съобщение

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище“

Съобщение към поръчка: