14
Dec

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка и доставка на резервни части за асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”.

14/12/2018
Съобщение към поръчка: