15
Nov

ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Писмени разяснения съгласно чл. 189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

Съобщение към поръчка: