01
Nov

Гражданска-злополука-каско-2019

Съобщение

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 187 от ЗОП, открива възлагане на обществена поръчка с предмет:

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2019 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2019 г.  и Застраховка  “Автокаско” на  моторни превозни средства, чрез събиране на оферти с обява.  

 

Срок за получаване на оферти – 12.11.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти – 13.11.2018 г., 14.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.