26
Oct

Сключен договор за обществена поръчка

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет:  „Разработване на стратегическа карта за шум за летище София”.

Съобщение към поръчка: