23
Oct

До всички заинтересовани лица

Покана за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Изработка, доставка и монтаж на светещи указателни арки и подови ленти, обозначаващи митническа проверка в салоните за пристигащи пътници на Терминла 2 и Терминла 1 на Летище София"