03
Aug

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВЪЗЛАГАНЕТО

Протокол № 1/23.07.2018 г. и Протокол № 2/30.07.2018 г. от работата на комисията и Съобщение за прекратяване на възлагането относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

Съобщение към поръчка: