02
Aug

Публикуван договор с приложения към него

Публикуван договор с приложения към него, по обществена поръчка с предмет:  „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца”.

Съобщение към поръчка: