11
Jul

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“

Нов срок за получаване на оферти: 20.07.2018 г. до 17:00 часа

Отваряне на офертите: 23.07.2018 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на „Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници

Съобщение към поръчка: