11
Jul

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Абонаментно обслужване и поддръжка на автоматизираните преградни съоръжения на КПП 3, 5, 7 и Карго на летище София”.

Съобщение към поръчка: