03
Jul

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет:

Доставка на гуми за автомобили и технически средства“.

Нов срок за подаване на оферти – 10.07.2018 г. до 17.00 ч.

Отваряне на оферти - 11.07.2018 г., 15.00 ч., Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи пътници”, административен етаж 2.

Съобщение към поръчка: