04
Jun

Сключен договор за "Абонаментна поддръжка ПИС"

Договор с приложения, относно обществена поръчка с предмет:  „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на Терминал 1 и 2 и склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2 на БВТ и ВИП А, за срок от 12 (дванадесет) месеца

 

Съобщение към поръчка: