11
Apr

Писмени разяснения

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет: „Доставка на масла, спирачна течност, грес и антифриз, предназначени за автомобили и технически средства за срок от 12 месеца“.

Съобщение към поръчка: